СЛОВО - бр. 48

У Македонији се у 31 општини као службени језик користи барем један језик мањинске етничке заједнице, док је српски језик у употреби у три општине: Чучер Сандево, Старо Нагоричане и Куманово

Новим одредбама Охридског споразума Македонија је значајно либерализовала своје језичке политике према мањинским етничким заједницама. На националном нивоу уведен је још један (српски) језик у службеној употреби, а уведено је и високо образовање на матерњем језику за припаднике мањинских заједница.

Слово број: 48