Малколм и Арнаути

Каплан Буровић22. јануар 2014.

- Енглези индоктринирају и хушкају Албанце против Балканских народа -

Пише: Проф. Др Каплан БУРОВИЋ, академик

Године 2000, у Женеви, објавио сам на албанском језику моју књигу MIKROLOGJIRA (МИКРОЛОГИЈЕ), где на стр. 92-93, дајем научно објашњење речи АРНАУТ, ослањајући се на оно што су рекли други пре мене, као и на моја лична истраживања. Чланак је написан у затвор, Бурељ (Албанија), 24.04.1981. године, и одмах дат затвореницима да га прочитају.

Пошто сам приметио да не само Албанци, већ и наши, Срби, Црногорци и Македонци, погрешно схватају апелатив АРНАУТ (што албански фалсификатори историје радо злоупотребљавају!), у мојој књизи на српском језику СТВАРНОСТ И АЛБАНСКЕ ИЛУЗИЈЕ, објављена у Женеви исте године (2000), прештампао сам тај чланак на стр. 72-74. За Македонце прештампао сам на македонски језик у мом делу ПОТЕКЛОТО НА АЛБАНЦИТЕ, Битољ 2005, стр. 189-192, а ове године (2007), проширен као студија, прештампан је и у мојој новој књизи КО СУ АЛБАНЦИ?

Енглески историчар Ноел Малколм могуће не зна ни српски ни македонски, али албански, ако и не зна, има људе који му преводе. То је доказао цитирањем моје књиге - објављена на албанском језику - ПРАВО ЛИЦЕ ИСМАИЛА КАДАРЕА, у једној његовој студији, па и у полемици, коју је затим развио са албанским књижевником Исмаиљ Кадаре, управо због тог цитата, на који се ослонио да га демаскира. Ја му се за то захваљујем. Посебно му захваљујем што је још 1992. године показао интересовање за моје студије, па и поверење.

Према томе, не бих рекао да Н.Малколм није на знање са мојим ставом у вези етимологије и семантике, значења апелатива АРНАУТ. Ја сам у поменутом чланку нагласио да АРНАУТ пре свега значи АЛБАНАЦ, али затим значи и “мерценар, најамник, плаћеник”, па и “особа из Албаније”, из Арнаутистана. У првом случају се пише са великим словом (према нашем правопису), док у другом случају пише се са малим словом, јер има смисао атрибута и, као такав арнаут може бити не само Албанац, већ и Србин, Македонац, Влах, Грк, Турчин, пошто нису само Албанци били мерценари, најамници, плаћеници (арнаути!), већ и многи припадници других народа, посебно балканских. Исто тако, нису само Албанци из Албаније: из Албаније су се распространили по свету и припадници мањинаца те земље, који су названи Албанцима (и Арнаутима!), иако то нису били по етничком, националном пореклу. Тако, на пример, фамозни арнаут Мами, харамбаша алжирских пирата, не само што није био Арнаут (Албанац), већ није био ни из Арнаутистана (Албаније). Он је био Алгеријанац и мерценар, најамник (арнаут са малим словом), па су га зато и називали тако.

Године 2001, Н.Малцолм је објавио у Приштини и у Тирани, на албанском језику, књигу КОСОВА (КОСОВО). Идући на руку албанским фалсификаторима историје, он пише :

« Град Приштина заузет је (од Аустријанаца, 1689. године,- КБ) без икаквог отпора…један давнашњи извештај каже : « У Приштини 5.000 арнаута1), пошто су се спасили турског ропства, заклеше се Аустријанцима на верност » (« Арнаут » је био типичан термин, употребљен од аутора Запада за Албанце, обично муслимане, посебно за оне који су служили као војници османлијске војске) ».2)

До данас, сви Албанци су претендирали и претендирају да су сви АРНАУТИ само Албанци3). Па и за арнаута Мами! Како видите – са њима то претендира и Н.Малцолм. Они су настојавали и настоје да их, у конкретном случају, прикажу и као становнике Приштине, аутоктоне (!), а не као дошљаке ту из Албаније или и из неке друге земље.

Истина је сасвим друкчије.

Ову другу страну истине, види се јасно да Н.Малколм зна сасвим добро, ако не из мојих поменутих издања, а оно отуда оклен сам и ја сазнао то. Он је сасвим свестан, ако остави ствар на томе, како се изразио на страни 151 његове књиге, да ће бити критикован за фалсификовање историје албанског народа, а у прилог албанског екстремног национализма. Зато, пошто је индоктинирао Албанце са неистином (“5.000 арнаута, пошто су се спасили турског ропства…”Арнаут” је био типичан термин…за Албанце”!), пошто је овако подржао албански екстремни национализам, албанске фалсификате, на страни 156 исте књиге он додаје:

У опису каснијих војних акција (Пиколоминија,- КБ), често се спомињу “арнаути”, понекад са посебним значењем, и “арнаути албански”: ово има своје значење, јер показује да ако је термин “Албанац” употребљен за становнке ове територије (Косова,- КБ), термин “арнаут” имао је једно специфично значење”.

Које је то “специфично значење”, господине Малколм? Зашто то не кажете Албанцима и целом свету?! Зар их на овај начин не остављате при оној индоктринацији из стране 151?!?!

У његовом ћитапу албанске веронауке од преко 500 страница Н.Малцолм има пуно оваквих и много горих индоктринирања Албанаца неистином, фалсификатима историјских чињеница, којима се сада не могу бавити, јер сам окупиран другим написима.

Хоћу да нагласим да на фронтеспису овог албанског издања његове књиге пише да је превод са енглеског, али и да је “прерађено” од Албанца Пиро Миша. Зашто прерађено?! Како се зна, ови су Албанци “прерађивали” и КОР’АН Мухамеда, па и дела др Карла Маркса, ћутећи о тој њиховој “преради”. Овај пут њихова “прерада” изгледа да је такве природе и таквих размера, да су били принуђени да то јавно признају.

Пошто се може разумети зашто нису објавили аутентични текст Н.Малцолма и какву су му то “прераду” учинили ови Албанци, добро би било да се г. Ноел Малколм стави на знање о карактеру ове “прераде” и о злоупотреби његовог имена и његовог дела. Могуће ће се после овога прононцирати, па и тражити да се повуче из циркулације његово дело, као фалсификовано и злоупотребљено. У супротном, кажемо му: Арабљанин Мухамед, од прије много векова, већ је  написао и ставио у руке ових Албанаца један ћитап њихове индоктринације и хушкања против хришћанских народа, тако да за неки други ћитап (посебно Енглеза и хришћанина Ноел Малколма!) немају никакву потребу. 

Женева,

дана 10. априла 2007.

_________________

1) На албанском језику ово АРНАУТ је написано малим словом, али треба знати да се по албанском правопису малим словом пишу не само атрибути, већ и називи народа. Преводилац је то узео као синоним апелатива Албанац. Како је то на енглеском језику написао Н.Малцолм, не можемо проверити. Али, из објашњења, које он даје тој речи у продужетку, видимо да и он под речју АРНАУТ подразумева само Албанца.

2) MALCOLM, Noel: KOSOVA друго издање, Тирана 2001, стр 151.

3) Видите за ово код Албанца Qemal MURATI: DESHMIME ONOMASTIKE, Тирана 1993, стр. 68.