Фалсификати Ислама Бафтиари

Читајући књигу JETA NË GUR - (= ЖИВОТ У КАМЕНУ) - тобоже монографија македонских села Заграчан и Шума, са сериозним и научним претензијама и са сталним оптужбама (са странице на страници!) за Словене, јер су тобоже ови чинили стравичне злочине и безобразне фалсификате, у једно време што са странице на страници видимо управо такве фалсификате и злочине самог албанског аутора ове књиге 

ФАЛСИФИКАТИ ИСЛАМА БАФТИАРИ

- У вези књиге JETA NË GUR --

Пише: Проф. Др Каплан БУРОВИЋ, академик

Опширније...