Спона се одрекла новца добијеног по конкурсу Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону МСП-а Србије

Mesta i za stajanje foto Luka Susa111. јул 2019.

На основама Одлуке Број:101-335/30-2019/01, од 19. јуна 2019. године за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону, број: 101/30-2019/01 од 08. марта 2019. године, као и на основу Предлога одлуке, Радне групе број: 101- 334/30-2019/01 од 27. маја 2019. године, актом који је потписао први потпредседник Владе и ресорни министар спољних послова Ивица Дачић, Српском културно информативном центру Спона из Скопља додељен је износ од 110.000 динара за организацију манифестације Дани српске културе у Републици Северној Македонији (РСМ). Информишемо да се Спона одриче коришћења додељених финансијских средстава.

Критеријуми вредновања Радне групе нам нису познати, али су одлуке и „нивелисање“ – упитни и нејасни. Чињеница је да конкретно за Спону, одобрена сума, за организацију поменуте манифестације, најблаже речено, делује увредљиво чак ниподаштавајуће имајући у виду обим, стечену репутацију и њен културни значај у РСМ.

Да је адекватна и компететна Радна стручна групаа макар делимично сагледала и схватила процесе стварања манифестације Дани српске културе у РСМ, коју је Спона прва пионирски почела још 2008. изградивши свој препознаљив углед вишедневних културних догађаја у РСМ, свакако да одлука и ниво вредновања висином одобреног суфинансирајућег износа за пројекат не била формално одрезана.

Досадашња искуства, као пример, потврђују да за реализацију таквог обима организације одобрени износ средстава не задовољава ни једну шестину објективних потреба у процесу стварања само позоришне представе, која је, пак, само део мозаика поменуте манифестације. То је више него познато иоле упућеним у организацију манифестација таквог обима и значаја.

Стиче се утисак да се оваквим односом, задовољава одређена форма која не пружа никакву суштинску подршку достављеном и до детаља образложеном пројекту, у који је уложен велики труд и којим су обухваћене значајне културне личности Срба у РСМ.

Не може се пренебрегнути и чињеница да се и овом одлуком, као и неким ранијим када су пројекти Споне у потпуности игнорисани, у матици не препознаје суштински значај снажних српских порука наведених истакнутих уметника укључених у манифестацијама попут предложених у пројекту, као да се не види или не жели да се сагледа непоходност потребне подршке за одржавање континуитета манифестације Дани српске културе у РСМ, као већ препознатљивог дела културне делатности Споне.

Оваквим игнорантским односом потреба публике у РСМ за квалитетним културним деловањем и производима уметника српске националности и активног стваралаштва дела на српском језику оставља утисак режирано дозиране и „креиране“ небриге матице према потврђеном културном трагу Споне са стране институција матице.

Потврђује то и „аршин“ којим су вредновани пројекти из РСМ по конкурсу, укључујући чак и оне од, годинама познатих фиктивних организација и новосмишљених понуда са идентичним називом пројекта.

Досадашње деловање и препознатљив печат учинка Споне пружа нам јасан путоказ да је овде публика жељна квалитетних уметничких дела и тачно препознаје и вреднује учинак правих амбасадора и промотора српске културе и уметности. Недвосмислено се то потврдило и Спонином продукцијом прошле манифестације у којој је била и позоришна представа први пут, после више деценија, изведена на српском језику, редитеља и глумаца српског порекла из РСМ, први пут уврштена у редован репертоар Македонског народног театра (МНТ)у Скопљу.

То нам наравно, даје додатни елан и мотив да наставимо деловање Споне, увек видљивим на једином информативном сајту www.srbi.org.mk на српском језику у РСМ, у добро познатом смеру истим ритмом и темпом.

Могућности и способности СКИЦ Спона у служби оживљавања и развоја српског језика у одређеним културним институцијама већ су доказане, и упркос делимичним хроничним игнорисањем тог учинка, презентирање на најбољи начин српске културе, остаје и даље главна водиља остваривањем наредних пројектних идеја.