Апел за помоћ на чишћењу српских војничких гробаља код Битоља

12.06.2014 Srpsko vojnicko groblje Bitolj12. јун 2014.

Чланови Српско - македонског друштво ,,Срма,, из Битоља својим радом и без ичије финансијске помоћи очистли су гробља: Српско Војничко гробље у Битољу - два пута кошена трава и окопавано цвеће.
Ове године очишћена су и гробља у селима: Бач, Добровене две парцеле, у Скочивиру две парцеле.
Да би се очистила и остала гробља Солунских ратника молимо Вас да се и Ви укључите у акције чишћења гробља на следећим локацијама:

1.Гробље у с.Живојну две парцеле.
- 15 радника
-Потребан алат: косилица, тример са металним ножем, грабуље , виле и слично
-Превоз путничким аутом или комбијем
-Удаљеност од Битоља око 50 км.

2. Гробља код села Груништа две парцеле
-18 радника
-Потребан алат: виле, секире, ел.тестера, грабуље, тример
-Превоз теренским возиима
-Удаљеност од Битоља око 60 км.

3.Гробље у с.Будимирци
- 6 радника
-Превоз теренским џиповима
-Удаљеност од Битоља 60 км.
-Потребан алат: виле, грабуље, секире, тример
4.Гробље код Студене воде
-35 радника
-удаљеност од Битоља 72 км.
-потребан алат: мот.тестере, секире, виле, тример
-Превоз: џиповима

5.Гропље с.Петалино две парцеле
-20 радника
-потребан алат: мот. тестера, секире, виле, тример
-Потребна је дозвола за сечу дрвећа
-Удаљеност од Битоља 60 км.
Превоз: џипови

6.Гробље код шумске куће
-15 радника
-потребен алат: мот. тестере, виле, секире
-Потребна је дозвола за сечу дрвећа
-Удаљеност од Битоља 65 км
-Превоз: џипови

7.Гробље на Француском путу код ловачког гатера
-6 радника
-потребан алат:виле, секире, тример, грабуље
-Удаљеност од Битоља 60 км.
-Превоз: џипови

8.Гробље код села: Полог
-6 радника
-потребан алат: тример, виле, грабуље
-удаљеност од Битоља 60 км.
-Превоз: џипови

9.Гробље код села Ивени
-3 радника
-превоз: џипови
-потребан алат:секире,виле и грабуље
-Удаљеност од Битола 65 км.
10.Гробље код села Гнилеш
-6 радника
-потребан алат: грабуље, виле, секире, мот. тестера
-превоз: џипови
-удаљеност од Битоља: 62 км.

-11.Гробље код села Орехово
-3 радника
-одаљеност од Битоља 35 км.
-Превоз: путнички ауто
-потребан алат: виле, грабуље, тример

Изнајмљивање џипа за један дан је по цени од 120 до 150 ЕУР у зависности од локације.

Како можете да се укључите у акцију чишћења:

-Својим радом
-логистиком или
-послати новчану помоћ Српско македонском друштву ,,Срма,, Битољ

Председник ,,Срме,,

Драгиша Страхињић