Као прва књига новопокренуте едиције Факсимил, ово издање дела Лазе Костића доноси, пре свега, оригиналне рукописе антологијске песме Santa Maria della Salute и пишчевог Дневника снова, који никада до сада нису објављени у целости у оквиру једне публикације.

У жељи да ови рукописи буду пропраћени и најбољим текстовима о њима, прикључене су овој грађи и најрелевантније странице о факсимилима ова два дела. Без намере да се у ауторском тексту понављају више пута изречени судови и закључци, консултујући при приређивачком раду целокупан досадашњи корпус научних и стручних радова о овим темама, ипак се, на крају, у Поговору ове књиге, одлучило да се контекст ових дела у двадесет и првом веку осветли и из једног угла који се учинио до сада недовољно сагледаним, а опет и те како релевантним за разумевање стваралачког процеса настанка најлепше песме испеване до сада на српском језику. Том сегменту посла прикључени су и визуелни прилози који речито сведоче о скрајнутим стазама разумевања ове величанствене песничке творевине, којима се затвара причу о Лазару Костићу и Јелени Дунђерски.

Књига има 118 страна, и подељена је на целине, назначене називом рукописа: Дневник снова, односно називом песме Santa Maria della Salute аутора Лазе Костића .

Штампање ове књиге омогућили су Град Нови Сад ‒ Градска управа за културу и Покрајински секретаријат за образовање и научноистраживачку делатност.